AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Prospecta Development Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Πάφος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η εταιρεία ανάπτυξης γης, Prospecta Development Ltd, με έδρα την Πάφο ζητά να προσλάβει για κάλυψη των αναγκών της:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση της χρήσης προγραμμάτων Excel, Word, Outlook
  • Οργανωτικές ικανότητες

ΓΙΑ ΤHN ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΕΣH ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

  • Εξαιρετικά πακέτα αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας
  • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση

Βιογραφικό Σημείωμα να σταλεί στο ΦΑΞ 26-910157 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prospectadevelopment.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν χειρισμού με απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστόλου Παύλου 70, 8046 Πάφος, Τηλ.26910313, 8000 4111

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA