AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνη/ Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Airway Solutions Ltd: Ζητείται Υπεύθυνη/ Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Λεμεσός

Η Airway Solutions Ltdθυγατρική του Ομίλου Green Energy, ζητά να προσλάβει άμεσα Υπεύθυνη/ος Λογιστηρίου.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο λογιστικής ή LCCI higher

Πρόσθετες Ικανότητες:

 • Πολύ καλή γνώση, εμπειρία και αντίληψη εις εύρος και εις βάθος της λειτουργίας των συστημάτων ERP. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων εμπορικής Διαχείρισης όπως (π.χ. Powersoft365)
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας.
 • Άριστη χρήση Microsoft Office ειδικότερα Excel.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην εκπόνηση Οικονομικών Αναφορών (Reporting).
 • Ικανότητα αποδοτικής εργασίας κάτω από πίεση.
 • Άριστη επικοινωνία με πελάτες.
 • Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Αποτελεσματικότητα, Τιμιότητα.

Υπευθυνότητες / Καθήκοντα:

 • Σύνταξη προϋπολογισμών και την άμεση συνεργασία με την διεύθυνση της εταιρείας για την πορεία της οικονομικής της κατάστασης.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του Cash Flow.
 • Management Accounts Reporting.
 • Καταχώρηση δελτίων αποστολής – τιμολογίων αγορών.
 • Εκτύπωση δελτίων αποστολής, τιμολογίων πωλήσεων.
 • Παρακολούθηση υπόλοιπων πελατών και συμφωνία πληρωμών.
 • Αρχειοθέτηση δελτίων αποστολής, τιμολογίων αγοράς – πώλησης, αποδείξεων εισπράξεων, αποδείξεων πληρωμών.
 • Έλεγχος για τη συμμόρφωση των διαδικασιών του Ομίλου σύμφωνα με την νομοθεσία σε θέματα λογιστικά, φορολογικά κ.τ.λ.
 • Προμηθευτές
  • Συμφωνία υπολοιπων προμηθευτών
  • Πληρωμές προμηθευτών
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς λογιστές, ελεγκτές & ΙΤ.
 • Διαχείριση των λογιστικών, φορολογικών και εργατικών θεμάτων.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείων για μισθοδοσία προσωπικού (άδειες, απουσίες).
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείων εξοδολογίων προσωπικού.
 • Υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), ασφάλειας και υγείας (ISO 18001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001).

Πακέτο Απολαβών:

 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • 13 μισθοί /

Στόχοι / Σκοποί:

 • Καλύτερη παρακολούθηση υπολοίπων (με υπεύθυνους προσφορών) – Συμφωνίες πληρωμών.
 • Καλύτερη ενημέρωση προσφορών (ανάλυση τιμών & στοιχείων τιμολόγησης).

Στείλτε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο info@geg.com.cy με θέμα “Υπεύθυνη/ος Λογιστηρίου – ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA