AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Kodjamanis Building CO: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Η εργοληπτική εταιρεία KODJAMANIS BUILDING CO LTD ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για πλήρωση της θέσης Πολιτικού Μηχανικού εργοταξίου με πενταετή πείρα.
Ελκυστικό Πακέτο Απολαβών.
Email: office@kbuilding.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”