AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση σε Ασφαλιστική Εταιρεία

Eurosure Insurance Company Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Διευθυντής / τρια Πωλήσεων / Διαμεσολαβητών

Καθήκοντα

Υπεύθυνος /η για την καθοδήγηση, εκπαίδευση και οργάνωση της ομάδας των Διαμεσολαβητών.

Προσόντα 

  • Κάτοχος Ασφαλιστικού Διπλώματος
  • Απόφοιτος / η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρας στον Ασφαλιστικό Τομέα Γενικού Κλάδου σε παρόμοια θέση
  • Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ικανότητες για ομαδική εργασία
  • Γνώση και πείρα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Κάτοχος διπλώματος άδειας οδήγησης

Απολαβές 

Ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών θα προσφερθεί στον υποψήφιο/α ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του / της.

Όλες οι αιτήσεις να σταλούν στο personnel.department@eurosure.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές. Θα ενημερωθούν μόνο οι ενδιαφερόμενοι / ες που πληρούν τα κριτήρια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA