AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Serano: Θέσεις εργασίας

E. Neophytou Trading Ltd: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Μηχανικοί Παραγωγής

Η εταιρεία E.NEOPHYTOU TRADING CO. LTD, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά μόνιμους Μηχανικούς Παραγωγής, για το εργοστάσιο της στη Λευκωσία.

Προδιαγραφή Θέσης

 • Εκτέλεση του προγράμματος συσκευασίας προϊόντων
 • Ρύθμιση, έλεγχος, λειτουργία και συντήρηση των γραμμών συσκευασίας
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης αλλά και περιοδικός έλεγχος γραμμών συσκευασίας
 • Έλεγχος και συντονισμός της τροφοδοσίας των συσκευαστικών μηχανών
 • Διενέργεια και καταγραφή καθημερινών ελέγχων ποιότητας που σχετίζονται με το Τμήμα
 • Εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης του εργασιακού χώρου και του εξοπλισμού
 • Τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής και ορθών βιομηχανικών πρακτικών
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Προφίλ Υποψηφίου

 • Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Μηχανολογία, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Τεχνολογία Τροφίμων ή άλλο παρεμφερή κλάδο
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα άμεσης επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω φαξ όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020:

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
E. NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία
Τηλ.: 22433685 Φαξ: 22347581
Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη θα τύχουν ενημέρωσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA