AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Promoters

Ζητούνται Promoters – Λευκωσία

Νεοσύστατη εταιρεία στη Λευκωσία που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε θέματα Marketing, έρευνας αγοράς καθώς και στην προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό μεγάλων πελατών που εκπροσωπεί, αναζητά 2 στελέχη, τα οποία έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους, θα ενταχθούν άμεσα στα τμήματα της.

Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου είναι η προβολή του brand name των πελατών που εκπροσωπεί, η ανάπτυξη νέων δράσεων και εργαλείων, καθώς και ο συντονισμός ομάδας συνεργατών.

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Marketing ή παρεμφερών σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτική ευελιξία
 • Επαγγελματική νοοτροπία και θετικός τρόπος σκέψης και ανάλυσης
 • Δυναμικός χαρακτήρας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε παρουσιάσεις
 • Μόνιμοι κάτοικοι Λευκωσίας

Η εταιρεία παρέχει:

 • Αξιοκρατικό και ελκυστικό σύστημα αμοιβών
 • Ατομικό business coaching από κορυφαία στελέχη του χώρου
 • Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Εκπαιδευτικά meetings

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αποστολή βιογραφικών με τον κωδικό της θέσης ΥΑ1002 στο email: salespromanagers@gmail.com

(AD-U-14)