AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λευκωσίας: Διάφορες Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λευκωσίας: Διάφορες Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:

  • ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για τη θέση “Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού” για κάλυψη αναγκών υλοποίησης του έργου «Solidarity Network Nicosia In Action- NicInAct».
  • ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για τη θέση “Κοινωνικού Λειτουργού” για κάλυψη αναγκών υλοποίησης του έργου «Solidarity Network Nicosia In Action- NicInAct».
  • ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για τη θέση “Ψυχολόγου”, για κάλυψη αναγκών υλοποίησης του έργου «Solidarity Network Nicosia In Action- NicInAct».
  • ενός (1) εργοδοτούμενου για τη θέση Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων για κάλυψη αναγκών που αφορούν την υλοποίηση του έργου κέντρου ενημέρωσης και επιμόρφωσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».
  • τριών (3) εργοδοτούμενων για τη θέση “Κατ’ οίκον Φροντιστή/τρια” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».
  • δύο (2) εργοδοτούμενων για τη θέση “Κατ’ οίκον Παιδοκόμου” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».
  • ενός (1) εργοδοτουμένου για τη θέση «Μάγειρα/σσας» για κάλυψη αναγκών του «Κέντρου Ηλικιωμένων» και του «Πολυπολιτισμικού Κέντρου Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας» και άλλων αναγκών του Ιδρύματος.
  • ενός (1) εργοδοτουμένου για τη θέση Οδηγού-Εργάτη για κάλυψη αναγκών του «Κέντρου Ηλικιωμένων» και του «Πολυπολιτισμικού Κέντρου Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας» και άλλων αναγκών του Ιδρύματος.

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο, στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση …», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αίτησης και τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συλλογικής σύμβασης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας, Γραφείο Προσωπικού, τηλ. 22797255, 22797222 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 14:00.
Προθεσμία: 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00

Περισσότερα εδώ
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA