AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Pizza Mine: Ζητείται Προσωπικό

Pizza Mine: Ζητείται Προσωπικό – Λευκωσία

Η εταιρεία Pızza Mıne ζητά να προσλάβει άτομα για τα καταστήματα της στην Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προετοιμασία φαγητού σύμφωνα με τα πρότυπα τις εταιρείας
 • Διασφάλιση κανόνων ασφάλειας και Υγείας.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ικανότητα Επικοινωνίας
 • Ομαδικότητα
 • Υπευθυνότητα και Συνέπεια
 • Εστίαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ενθουσιώδης χαρακτήρας

Τι προσφέρουμε:

 • Εκπαίδευση
 • Ευέλικτο ωράριο
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Γεύμα κατά τη διάρκεια της Βάρδιας
 • Προοπτική ανέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

engpızzamıne@gmail.com