AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Office Administrator

Karnic Powerboats Ltd: Ζητείται Γραμματέας/ Office Administrator – Λεμεσός

Η εταιρεία Karnic Powerboats Ltd που ασχολείται με την κατασκευή σκαφών αναψυχής και έχει κύριο όγκο πωλήσεων στο εξωτερικό, ζητεί να προσλάβει άτομο στην πιο κάτω θέση:

SECRETARY/ OFFICE ADMINISTRATOR

Καθήκοντα:

  • Καθημερινότητες γραφείου
  • Επικοινωνία με προμηθευτές και συντονισμός αγορών από εξωτερικό
  • Συνεργασία με παραγωγή για προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων στις γραμμές από αποθήκη.
  • Οργάνωση φόρτωσης προϊόντων για εξαγωγή και ετοιμασία εγγράφων
  • Επικοινωνία με αντιπροσώπους της εταιρείας στο εξωτερικό και διαχείριση παραγγελιών

Προσόντα:

  • Κάτοχος διπλώματος Διοίκησης Γραφείου (Office Administration) ή ανάλογου κλάδου.
  • Ικανότητα οργάνωσης εργασιών γραφείου
  • Υπευθυνότητα στην εργασία και ικανότητα επικοινωνίας με άλλα άτομα
  • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και πακέτου MS Office.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται αξιόλογο πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση karnic@karnicboats.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA