AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθαριστής/ Καθαρίστρια σε εταιρεία

Baker Tilly Klitou & Partners Limited: Ζητείται Καθαριστής/ Καθαρίστρια – Λευκωσία

Career Opportunity

We seek to recruit an individual to join our Nicosia Office as a cleaner.

Duties and Responsibilities

 • Ensure that office and building areas are clean and tidy, as per the firm’s standards.
 • Coordinate with other departments to ensure the smooth operation of the firm during cleaning with minimum disruptions, as well as order consumables in a timely manner.
 • Comply with the firm’s health and safety policy.

Requirements

 • Previous cleaning experience will be considered an advantage.
 • Very good verbal and written communication skills in Greek and/or English.
 • Ability to complete tasks without direct supervision.
 • Attention to detail.
 • Maintaining a positive and friendly approach.

Remuneration and Benefits

A competitive salary and benefits package will be offered to the successful candidate, depending on background and experience.

Application Process

If you are interested in the position, please send your CV to recruitment@bakertilly.com.cy, making reference to the code CLE/2020 – anergosjobs.com.

Καθαρίστρια/τής

Περιγραφή θέσης

Αναζητούμε άτομο για στελέχωση της θέσης καθαρίστριας/τή στο γραφείο της Λευκωσίας.

Περιγραφή Καθηκόντων 

 • Να διασφαλίζει ότι οι χώροι του κτηρίου είναι καθαροί και τακτοποιημένοι, σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας.
 • Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του γραφείου κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, καθώς και την έγκαιρη παραγγελία αναλώσιμων υλικών.
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας και υγείας της εταιρείας.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών χωρίς συνεχή επίβλεψη.
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Θετική και φιλική προσέγγιση.

Μισθολογικές Απολαβές  

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 

Εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο recruitment@bakertilly.com.cy με κωδικό αναφοράς CLE/2020 – anergosjobs.com.

Baker Tilly is an equal opportunities employer

Only successful candidates will be contacted.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA