AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ταμίες

Υπεραγορά Σ.Τ.Κ Αναστασίου Τίρκας: Ζητούνται Ταμίες – Λεμεσός

Η υπεραγορά Σ.Τ.Κ Αναστασίου Τίρκας, ζητά για άμεση πρόσληψη Ταμίες.
Προσόντα:
Καλή Γνώση Ελληνικών
Ευγένεια
Ομαδικό πνεύμα
Για πληροφορίες, καλέστε στο 96700709