AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

2η Ευκαιρία Αξιολόγησης – Υψηλές Αμοιβές- Λήξη Θέσης 12 Οκτωβρίου

2η Ευκαιρία Αξιολόγησης – Υψηλές Αμοιβές – Λήξη Θέσης 12 Οκτωβρίου – Λευκωσία

Αναζητούμε νέους/νέες με άπταιστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας για να ενταχθούν στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας.

Θα επιλεχθούν άτομα τα οποία θα είναι επικοινωνιακά και διάθεση και όρεξη για ανάπτυξη.

Οι θέσεις είναι υψηλά αμειβόμενες.

Παρέχουμε σύγχρονο και νεανικό περιβάλλον ,  εκπαίδευση και ανέλιξη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 12 Οκτωβρίου στο hr.organizationcy@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Λόγω των δεδομένων καταστάσεων θα παραχωρηθεί επιπλέον προτεραιότητα σε ανέργους και άτομα χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις.