AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

A. Αργυρού & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το Δικηγορικό γραφείο A. Αργυρού & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα την Λεμεσό  επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Γραμματέα / Administrative Assistant.

Κύρια Καθήκοντα

 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Δακτυλογραφήσεις εγγράφων
 • Τήρηση / Οργάνωση ημερολογίου γραφείου
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες

Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών / Διοίκησης Γραφείου / Paralegal(δεν απαιτείται αλλά λαμβάνεται υπόψη)
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Λογιστικής θεωρείται επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα
 • Ηγετικές και διοικητικές ικανότητες – ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Πείρα σε δικηγορικό γραφείο

Οι Ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα και την Συνοδευτική Επιστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση alekoslaw@aargyrou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.