AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Νοσηλευτές

Eveningfall Investments Ltd: Ζητούνται Νοσηλευτές – Λάρνακα

Eden Resort Rehabilitation, Wellness, Assisted Living –

Κενή Θέση Εργασίας – Νοσηλευτές

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο νοσηλευτικής
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοικος πόλης ή επαρχίας Λάρνακας
 • Γνώση Η/Υ
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προθυμία για εργασία με πλήρη απασχόληση συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών βάρδιων
 • Ευαισθησία και πάθος για την φροντίδα του ασθενούς
 • Εργατικότητα και ικανότητα συλλογικής εργασίας
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Για τη θέση προσφέρονται:

 • Φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών / 13ος μισθός/ Κοινωνική ασφάλιση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Αποστολή αιτήσεως: επισύναψη πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος και σχετικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@edenresort.com.cy αναφέροντας τη θέση: Νοσηλευτές 200923 – anergosjobs.com.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Eveningfall Investments Ltd, Λεωφ. Αμμοχώστου αρ.38, 7562 Τερσεφάνου, Λάρνακα.