AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων – (εώς €1.600)

Θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων – (εώς €1.600) – Μέχρι Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή θέση Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων, Παγκύπριος Οργανισμός με έδρα την Λευκωσία.

 1. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνομέχρι Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00.
 2. 1. Καθήκοντα:
 3. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την ανάπτυξη των πελατών του Οργανισμού.
  2. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την εκμάθηση, ανάπτυξη και προαγωγή των υπόλοιπων συνεργατών του Οργανισμού
  3. Υποβάλλει αιτήσεις, συλλέγει στοιχεία, διενεργεί έρευνα και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία των σχετικών αναφορών του Οργανισμού..

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(β) Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ή να διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο
 2. Η θέση αφορά τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία
 3. Θα δοθεί προτεραιότητα στους αιτητες ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.
 4. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, , μέχρι την Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου  2020 και ώρα 10:00. ( info.organizationcy@gmail.com)