AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή

Η Nicosia for Art Ltd, διαχειρίστρια εταιρεία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας,  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας αφυπηρέτησης (65 ετών).

Λεπτομέρειες για το μισθό, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο του Δήμου Λευκωσίας, Γραφείο Δημοτικού Ταμία, 22797260.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 στο γραφείο του Δημοτικού Ταμία, οδός Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Θέση Γενικού Διευθυντή»,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση nicolas.efstathiou@nicosiamunicipality.org.cy.