AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας – Πάφος

Προκήρυξη της πλήρωσης τριών μονίμων θέσεων στον Δήμο Πάφου.

1.   Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των εξής κενών μονίμων θέσεων:

(α) Μίας θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτική Μηχανική) με κλίμακα Α9 – Α11 – Α12  Περισσότερα εδώ

(β) Δύο θέσεις Τροχονόμου με κλίμακα Α2 – Α5 – Α7(ii) .    Περισσότερα εδώ

2.   Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Στην προφορική εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων, τα Πλαίσια Πλήρωσης και την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από το Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα (τηλ. 26822359) ή από τους πιο κάτω συνδέσμους της ιστοσελίδας.

4.   Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν είτε με παράδοση είτε με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς κ.ά.) στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος) μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 13.00.