AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Οδηγοί Φορτηγού (μισθός €1.300 συν υπερωρίες)

Sigan Management Ltd: Ζητούνται Οδηγοί Φορτηγού (μισθός €1.300 συν υπερωρίες) – Κοφίνου

Η εταιρεία Sigan Management Ltd δραστηριοποιείται στην Περισυλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία Ζωικών Υποπροϊόντων, με έδρα την βιομηχανική ζώνη σφαγείου Κοφίνου, και ζητά την άμεση πρόσληψη δύο  οδηγών φορτηγού οχήματος μικτού βάρους πέραν των 7,5 τόνων

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η έδρα θα είναι στο εργοστάσιο στην Κοφίνου. Θα γίνεται περισυλλογή/μεταφορά από/σε όλη
την ελεύθερη Κύπρο.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6 μέρες εβδομαδιαίως 7:30 π.μ – 3:30 μ.μ.  και αργίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Οδηγός Φορτηγού >7,5 τόνων

Θα παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα από την ελεύθερη Κύπρο και θα τα μεταφέρει στο εργοστάσιο στην Κοφίνου. Πρόσθετα θα τύχει εκπαίδευσης για να παραλαμβάνει δείγματα εγκεφάλων από ζώα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κάτοχος επαγγελματικής Άδειας  ‘Φ’>7 ½ τόνους, (crane truck, ADR κατ. 6.2*)

Τυπικός, έντιμος, ειλικρινής, εργατικός,  συνεργάσιμος και να μην έχει πρόβλημα με δυσοσμία έτσι ώστε να μπορεί να παραλαμβάνει Ζωικά Υποπροϊόντα

Τουλάχιστο δύο χρόνια πείρα οδηγού σε φορτηγό όχημα  >7,5 τόνων.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

Αναλόγως πείρας και προσόντων.  Από €1,300 συν υπερωρίες.

Ο οδηγός θα πληρώνεται και 13ο μισθό καθώς και επιπλέον επίδομα για αργίες.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­————————————

*Σε περίπτωση που δεν κατέχει άδεια ADR θα πρέπει να παρακαθίσει γραπτές εξετάσεις  για
απόκτηση της στις επόμενες διαθέσιμες, που θα διενεργήσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν επιστολή και
βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
s.karashialis@galatariotis.com , Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  24817490, 99357091