AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Gemstark Trading Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η εταιρεία μας ζητά για άμεση πρόσληψη Βοηθός λογιστηρίου στα γραφεία μας στη Βιομηχανική περιοχή Δαλίου.

Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Καλές γνώσεις Η/Υ
  • Ικανότητα επικοινωνίας  στα Ελληνικά/Αγγλικά
  • Πείρα σε παρόμοια θέση για τουλάχιστο ένα χρόνο

Καθήκοντα

  • Διατήρηση λογιστικών αρχείων στο λογισμικό EUROSOFT
  • Έκδοση Τιμολογίων-Προσφορών
  • Γενικά καθήκοντα γραφείου

Αιτήσεις με συνοδεία βιογραφικών: gemstark@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Υπεύθυνος προσλήψεων: Κύπρος Χριστοδούλου