AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κλητήρας

Tsircon Co Ltd: Ζητείται Κλητήρας – Λευκωσία

Ζητείται για άμεση εργοδότηση Κλητήρας για πενθήμερη, μόνιμη εργασία.

Ωράριο 07:30πμ – 04:30μμ.

Προσόντα:

  • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
  • Σχετική προϋπηρεσία 2 χρόνια
  • Άτομο δραστήριο με ευχάριστη προσωπικότητα

Καθήκοντα:

  • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών της Εταιρείας

Ωφελήματα: Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών & 13ος μισθός.

Για διευθέτηση συνέντευξης, αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsircon@tsircon.com.cy ή τηλ:22487029.