AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Cyfield: Θέσεις Εργασίας

Cyfield: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Όμιλος εταιρειών Cyfield, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους Ομίλους του κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο, καλύπτοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Λόγω επέκτασης των εργασιών του, ο Όμιλος δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση στις πιο κάτω ειδικότητες :
• Διευθυντές Έργου (Project Managers)
• Πολιτικοί Μηχανικοί Εργοταξίου (Site Engineers)
• Τοπογράφοι Μηχανικοί (Surveying Engineers)
• Εργοδηγοί (Foremen)
• Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας (Health & Safety Coordinators)
• Πωλητές / Σύμβουλους Ακινήτων (Property Sales Consultants)
• Λειτουργοί Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Δομικών Υλικών (Laboratory Technicians)
• Τεχνικό προσωπικό – Μηχανοδηγοί Βαρέων Οχημάτων
Διαχείριση Βιογραφικών / Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το/την βιογραφικό/αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cyfieldgroup.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM – Θέση για την οποία ενδιαφέρεστε”