AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εκκίνηση προγράμματος συνεντεύξεων για άνεργους

Εκκίνηση προγράμματος συνεντεύξεων για άνεργους – Λεμεσός

Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών είναι ο βασικότερος άξονας επιτυχίας ενός Οργανισμού.

Η βοήθεια με όλες τις ερωτήσεις, απορίες και επιλύσεις είναι η εξειδίκευση των ανθρώπων του
Location

H παροχή βοήθειας από τους συνεργάτες για άμεση προσαρμογή είναι το μότο μας.

Παρέχεται ο απαραίτητος χειρισμός σε όλες τις απαιτήσεις των πελατών αποτελεσματικά και επαγγελματικά με μια προσωπική πινελιά.

Απαιτούμενα προσόντα για την επιλογή του ανθρώπου που θα ενταχθεί στην ομάδα είναι η
εξαιρετική γνώση της διαχείρισης χρόνου, η εξαιρετική επικοινωνία και η εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης.

Σημαντικό στοιχείο είναι η ομαδικότητα και η λειτουργία μέσω πίεσης.
– Απολυτήριο Λυκείου
– Άδεια Οδήγησης
– Χωρίς άλλες υποχρεώσεις επαγγελματικές

Άμεση αξιολόγηση των αιτήσεων από το αρμόδιο τμήμα στο hr.recruitlimassol@gmail.com

(AD-RR-46)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA