AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Καλύπτονται θέσεις άμεσα

Καλύπτονται θέσεις άμεσα – Λάρνακα

Κυπριακή επιχείρηση με έδρα λειτουργίας στην Λάρνακα που δραστηριοποιείται στον τομέα των πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών (pre sales department) και έχει βραβευτεί με Sales and customer service Awards, καλύπτει θέσεις άμεσα για την έδρα της στην Λάρνακα.

Προφίλ υποψηφίων:

 • Άτομα με σοβαρότητα και επαγγελματισμό
 • Ικανά στην ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Με άπταιστη γνώση ελληνικών (απαραίτητο)
 • Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα θεωρείται επιπλέον προσόν
 • Σχετική εμπειρία σε πωλήσεις ή customer service θα ληφθεί υπόψην, δεν κρίνεται απαραίτητη

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου
 • Εξυπηρέτηση νέου πελατολογίου μέχρι και την διαδικασία της πώλησης
 • Διαχείριση πελατών και εξυπηρέτησης των αναγκών τους
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ομάδας πωλήσεων

Από την εταιρεία προσφέρονται:

 • Ευχάριστο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον με προδιαγραφές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση από το ανθρώπινο δυναμικό και από συνεργάτες της εταιρείας βραβευμένους παγκύπρια για την εξαιρετική δουλειά τους
 • Πιστοποιήσεις
 • Υψηλές αμοιβές

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους στο: amesisinerg@gmail.com

Μετά την συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν τα άτομα με θετική απάντηση για να οριστεί συνέντευξη στο γραφείο της εταιρείας στην Λάρνακα.

Θα προτιμηθούν άτομα άμεσα διαθέσιμα ή χωρίς άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις.