AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Στροβόλου: Θέσεις Εργασίας

Δήμος Στροβόλου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου (Γραφείο αρ. 12, 2ος όροφος) έναντι απόδειξης

παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Τ.Θ. 28403, 2094 Στρόβολος, όχι αργότερα από τις 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 2:30 μ.μ.

Βρείτε Περισσότερες Πληροφορίες και Αίτηση εδώ