AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

PIS Fitness: Ζητείται Office Administrator

PIS Fitness: Ζητείται Office Administrator – Λευκωσία

Come to PIS Fitness, where every workout is an opportunity for greatness. Join our world, where Functional Training is the key for a better life and our products and seminars pave the road towards A More Functional World.

Περιγραφή θέσης

Office Administrator: Back-office, Accounts and Inventory management

Προσόντα

  • Απαιτούμενο πτυχίο: Office Administration, Management, Business Administration ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο που να σχετίζεται με την περιγραφή της θέσης.
  • Απαραίτητη η άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών – προφορικά και γραπτά.
  • Προηγούμενη εργασιακή πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Πρόκειται για την θέση διαχείρισης λογαριασμών, έκδοσης τιμολογίων, προσφορών, διαχείρισης προμηθευτών, τοποθέτηση παραγγελιών και διαχείρισης της ομαλής λειτουργίας του γραφείου.

Οι καθημερινές δραστηριότητας θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Έκδοση Προσφορών, Τιμολογίων, Delivery Notes, Credit Notes, Statements, Πληρωμές, Αποδείξεις Πελατών κτλ. – Χρήση προγραμμάτων Cycom, όπως επίσης προετοιμασία και έκδοση financial reports και documents πωλήσεων, εισαγωγών, εξαγωγών κτλ. για συγκεκριμένες περιόδους
  • Διαχείριση προμηθευτών – εισαγωγών (τοποθέτηση παραγγελιών κτλ.) και έλεγχος του διαθέσιμου stock που υπάρχει στις αποθήκες, όπως και βεβαίωση επάρκειας του στοκ για τις παραγγελίες της επερχόμενης περιόδου
  • Αναβάθμιση στοκ και καταγραφή – προσθήκη εισαγωγών (costing) στο πρόγραμμα όλων των εισαγωγών – παραγγελιών από προμηθευτές
  • Διαχείριση πελατών, Λειτουργία / Χρήση προγράμματος CRM – Δημιουργία και διαχείριση Leads, Accounts / Contacts, Potentials – update with invoices, proposals, etc.
  • Επικοινωνία με Πελάτες μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και πλατφόρμων επικοινωνίας (salesIQ, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype κτλ.), όπως και διαχείριση των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπαλλήλου.
  • Διαχείριση, συντονισμός και παρακολούθηση εργασιών, συνεννόηση και προετοιμασία πωλητών /delivery και ομαλή διεκπεραίωση των αποστολών, παραδόσεων και συναντήσεων, αλλά και αποστολής πακέτων εσωτερικού και εξωτερικού
  • Διαχείριση ομαλότητας και υγιείς λειτουργίας γραφείου

Κατά την εργοδότηση, ο υπάλληλος θα τύχει προσεγμένης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης τόσο στα προϊόντα/εκπαιδεύσεις της εταιρίας μας, σε όλα τα προγράμματα που θα χρησιμοποιεί αλλά και σε ότι αφορά την ειδίκευση του!

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν με email στο jobs@pisfitness.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”