AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΕΤΕΚ: Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/Διοικητικής Υποστήριξης

ΕΤΕΚ: Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/ Διοικητικής Υποστήριξης – Λευκωσία

Το ΕΤΕΚ προκηρύσσει διαγωνισμό και δέχεται προσφορές για Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/Διοικητικής Υποστήριξης από το ΕΤΕΚ για σκοπούς του ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής/διοικητικής υποστήριξης στο ΕΤΕΚ για σκοπούς υλοποίησης του Έργου Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης

Περισσότερες Πληροφορίες και Υποβολή Αιτήσεων εδώ

Αξία Σύμβασης:
€19.500 + ΦΠΑ για 12 μηνες (με δυνατότητα ανανέωσης) – το στοιχείο του κόστους έχει σταθερή τιμή.

Κριτήρια Επιλογής (απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα):
(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα
(γ) Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας
(δ) Μεταπτυχιακή εργασιακή πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων
(ε) Άδεια οδήγησης.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 25.09.2020 με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί.

Περισσότερες Πληροφορίες και Υποβολή Αιτήσεων εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA