AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΕΤΕΚ: Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης

ΕΤΕΚ: Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης – Λευκωσία

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ). Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ.

Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων, οι 8 αιτητές με την ψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη. Η μικρή λίστα με τους πρώτους 8 υποψήφιους που θα δημιουργηθεί δύναται να ισχύει για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου για τα επόμενα 2 χρόνια.

Περισσότερες Πληροφορίες και Υποβολή Αιτήσεων εδώ

Όροι Παροχής Υπηρεσιών- Λεπτομέρειες σύμβασης.

1. Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβασης καθορίζεται στις €13000.

2. Τόπος: Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γραφεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.

3. Διάρκεια: 12 μήνες.
4. Άδεια απουσίας: 24 Εργάσιμες Hμέρες.

Οι λεπτομερείς διευθετήσεις σε σχέση με το χρόνο παροχής των υπηρεσιών θα καθορίζονται εκάστοτε από το Επιμελητήριο με βάση τις ανάγκες και το ωράριο λειτουργίας του ΕΤΕΚ.

Νοείται πως, ανάλογα με τις ανάγκες, το άτομο θα καλείται να παρέχει υπηρεσίες και εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

Περισσότερες Πληροφορίες
Το Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση www.etek.org.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, τηλ. 22877644 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyprus@etek.org.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 02.10.2020

Περισσότερες Πληροφορίες και Υποβολή Αιτήσεων εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA