AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

CTC: Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

CTC: Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

CTC Group is one of the largest employers in Cyprus. Our size, diversity and association with multinational suppliers, along with our support and training programs, provide valuable knowledge, experience and opportunities for professional and personal advancement.

Our concern as an employer is to ensure a working environment, where each individual enjoys respect and has equal opportunities for growth and development within the Group, through a transparent, fair and an unbiased process.

JOIN CTC

We always seek to employ people with passion, talent, ambition, creativity and team spirit, who will help us grow together. If you are not applying for one of the vacancies advertised on our website, please click here to submit your CV to our recruitment database. You will be contacted if there is a vacancy that matches your profile.

CTC Automotive Ltd – Service Manager
CTC Automotive Ltd – Service Advisor
Cyprus Trading Corporation Plc – Systems Administrator / Systems Engineer
Cyprus Trading Corporation Plc – Senior Systems Engineer
C.W. Artopolis Ltd – Σερβιτόρος/ Σερβιτόρα (Service B) – Λευκωσία
Argosy Trading Company Ltd – IT Support Officer
Argosy Trading Company Ltd – Merchandiser
CTC Automotive Ltd – Πωλητές Λιπαντικών
CTC Automotive Ltd – Πωλητές Ελαστικών
CTC Automotive Ltd – Πωλητές αναλώσιμων & μηχανημάτων
CTC Automotive Ltd – Διανομείς
CTC Automotive Ltd – Γραμματειακοί Λειτουργοί
CTC Automotive Ltd – Αποθηκάριοι (Λευκωσία & Λεμεσό)