AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Spar Cyprus: Θέσεις Εργασίας

Spar Cyprus: Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

Στοιβαδόροι

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, αναζητεί δυναμικούς και έμπειρους επαγγελματίες για να στελεχώσουν τις θέσεις των Στοιβαδόρων στην Υπεραγορά SPAR στη Λάρνακα.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

  • Τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια
  • Ανεφοδιασμός ραφιών και συγύρισμα ραφιών με προϊόντα
  • Συνεχή διαλογή των προϊόντων για διατήρηση άριστης προσφερόμενης ποιότητας
  • Ετοιμασία παραγγελιών για κατ’ οίκον παραδόσεις

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • Πάθος για ποιοτική υπεροχή και προσανατολισμός στη λεπτομέρεια
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Συνέπεια
  • Επαγγελματική συμπεριφορά

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ώρες εργασίας θα κατανέμονται σε πρωινά ή/και απογεύματα όπως το επιβάλλουν οι λειτουργικές ανάγκες του καταστήματος και κυρίως σε ώρες αιχμής κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας https://ctcgroup.com/careers/ μέχρι τις 04/10/2020. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.