AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Πάφου: 7 Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Πάφου: 7 Θέσεις Εργασίας – Πάφος

7 Κενές Θέσεις Σχολικών Βοηθών/Συνοδών

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για πλήρωση θέσεων Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πιο κάτω σχολεία:

1.         Ι΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου                     –  1 θέση

2.         ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου                    –  2 Θέσεις

3.         Ι΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου           –  1 Θέση

4.         Ειδικό Σχολείο Πάφου                                –  3 Θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Δευτέρα 7/09/2020, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις ή μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση από την ιστοσελίδα της Εφορείας στην ενότητα Κενές Θέσεις.  Περισσότερα εδώ

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αλόης 9, 8200, τηλ.: 26913529, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11/09/2020 ώρα 12:00 μ.μ