AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Πάφου: Θέση Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού

Σχολική Εφορεία Πάφου: Θέση Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού – Πάφος

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για πλήρωση θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου, 31 ώρες εβδομαδιαίως για τη Σχολική Χρονιά 2020 – 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Πάφου από τη Δευτέρα 07/09/2020, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ή μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση από την ιστοσελίδα της Εφορείας Πάφου στην ενότητα Κενές Θέσεις. Περισσότερα εδώ

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αλόης 9, 8200 το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 11/09/2020 η ώρα 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι με την παράδοση της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των €10,00 για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που θα διεξαχθούν για την διεκδίκηση της πιο πάνω θέσης.