AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο του Κοινοτικού Εθελοντισμού Κολοσσίου: Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο του Κοινοτικού Εθελοντισμού Κολοσσίου: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Το Συμβούλιο του Κοινοτικού Εθελοντισμού Κολοσσίου (Σ. Κ. Ε.) δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη μερικής απασχόλησης πτυχιούχου δασκάλου/δασκάλας ή νηπιαγωγού για τις ανάγκες των προγραμμάτων του Σ. Κ.Ε. Κολοσσίου.

Απαιτούμενα προσόντα δασκάλου / νηπιαγωγού:

(α) Πτυχίο Επιστημών Αγωγής (Προδημοτικής ή δημοτικής). (β) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό Υγείας (Θα ζητηθούν μόνο από το άτομο που θα επιλεγεί). (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή 12:30- 16:30

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν επιστολή ενδιαφέροντος με βιογραφικό, επισυνάπτοντας αντίγραφα προσόντων, ως αναφέρεται πιο πάνω, το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στον αριθμό τηλεομοιοτύπου (φαξ) 25-212025.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25212025/ 99313158/ 99209052

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA