AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κάλυψη θέσεων μέχρι την 16/09 – Λεπτομέρειες στην αγγελία

Ζητείται ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – Kάλυψη όλων των θέσεων μέχρι την 16/09 (Μόνο για ελληνόφωνους και αμεσα διαθέσιμους υποψηφίους) ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ – Λεμεσός

O μεγαλύτερoς οργανισμός στο κλάδο του ζητά να συνεργαστεί με 2 άτομα για το τμήμα μάρκετινγκ

Επεξεργασία και εφαρμογή εταιρικών παρουσιάσεων

Εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ

Συντονισμός πωλησιακών καμπανιών

Αποδεικτικό Μέσης Εκπαίδευσης (Ενιαίου Λυκείου/Τεχνική Σχολή)

Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας

Μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Δυνατότητα προσαρμογής και καθορισμού προτεραιοτήτων για την τήρηση των προθεσμιών

Ισχυρές διοικητικές, οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες ομαδικής συνεργασίας

Είδος Απασχόλησης Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση

Ανταγωνιστικές Αμοιβές

Συνεχόμενη καθοδήγηση

Οι θέσεις θα είναι διαθέσιμες για διεκδίκηση για μικρό χρονικό περιθώριο !!

(AD-RR-41)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA