AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Επισκοπής: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Επισκοπής: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Πάφου 17, 4620 Επισκοπή
Τηλ. 25 936116 Φαξ 25936116
e-mail: se-episkopi@schools.ac.cy

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Επισκοπής ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Σχολικού Βοηθού, για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Επισκοπής.

Έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Επισκοπής, στο τηλ. 25936116.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 04 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12:00μ.μ.

Από τη Σχολική Εφορεία Επισκοπής