AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Λανίτης Αριστφάνους Λτδ: Θέση Εργασίας

Λανίτης Αριστφάνους Λτδ: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η Εταιρία ΛΑΝΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΛΤΔ, δραστηριοποιείται στο εμπόριο ξυλείας, εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών, ειδών υγιεινής, κεραμικών και παρκέ. Διαθέτει αποθήκες και καταστήματα σε όλες τις πόλεις και είναι ένας δυναμικός οργανισμός με ανοδική πορεία και ηγετική θέση στην Κυπριακή αγορά.

Η Εταιρία ζητά να προσλάβει ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ για τον ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ.

Καθήκοντα:

Το κατάλληλο άτομο, θα έχει την ευθύνη για την προώθηση ειδών υγιεινής, κεραμικών και παρκέ στους πελάτες της εταιρίας και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών.

Προσόντα:

  • Δραστήριος και ενθουσιώδης χαρακτήρας, με δυνατές ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
  • Να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο.
  • Να έχει προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,
  • Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας

Μη απαραίτητα προσόντα όμως θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα:

  • Πτυχίο και εμπειρία σε διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
  • Γνώση χειρισμού προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης.
  • Γνώσεις Ρωσικής Γλώσσας

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων το οποίο περιλαμβάνει ταμείο προνοίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, 13ο μισθό και άλλα ωφελήματα αναλόγως απόδοσης.

Παρακαλούνται οι αιτητές όπως αποστέλλουν τα βιογραφικά σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lanitisaristophanous.com    με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”   ή στο φαξ 22324255.