AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις Εργασίας στην Στατιστική Υπηρεσία

Θέσεις Εργασίας στην Στατιστική Υπηρεσία

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, 2021 (Κλ. Α8)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5297, ημερ. 28/8/2020, δημοσιεύεται ανακοίνωση για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για τα έτη 2020-2022 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, 2021 (Κλ. Α8).

Η σχετική ανακοίνωση και το ειδικό έντυπο αίτησης παρατίθενται πιο κάτω:

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Ειδικό Έντυπο Αίτησης

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, 2021, με εξειδίκευση στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Κλ. Α8)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5297, ημερ. 28/8/2020, δημοσιεύεται ανακοίνωση για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για τα έτη 2020-2022 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, 2021, με εξειδίκευση στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Κλ. Α8).

Η σχετική ανακοίνωση και το ειδικό έντυπο αίτησης παρατίθενται πιο κάτω:

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Ειδικό Έντυπο Αίτησης

Σε περίπτωση που ο αιτητής / η αιτήτρια επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις και στις δύο κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για την κάθε κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργοδότηση προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Στατιστική Υπηρεσία ως ακολούθως:

Τηλ: 22602130, 22602132
Φαξ: 22661313
Ηλ. Ταχυδρομείο: enquiries@cystat.mof.gov.cy

Προθεσμία: 14/9/2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA