AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: Θέσεις Εργασίας – Αμμόχωστος

Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

α) Μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/ Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα Σχολεία της. Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακας Ε3 με αρχικό ακάθαρτο μισθό €760,65.

β) Μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στα Σχολεία της. Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακάς Ε2 με αρχικό ακάθαρτο μισθό €847,15.

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν είναι αυτά που προβλέπονται στα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τις 28 Αυγούστου 2020 για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των θέσεων.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23811510.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA