AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς

Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς – Λευκωσία

Ζητούνται εκπαιδευτικοί για απασχόληση σε ιδιωτικό φροντιστήριο στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ένας/μία φιλόλογος (για Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)
  • ένας/μία μαθηματικός
  • ένας/μία καθηγητής/τρια Αγγλικής Φιλολογίας και τέλος,
  • ένας/μία εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης με εξαιρετική γνώση Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών και με διδακτική πείρα στην Ε΄και Στ’ τάξη Δημοτικού.

Απαραίτητη η προϋπηρεσία, καθώς και η δεξιότητα online διδασκαλίας του αντικειμένου.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, έως τις 5.9.20, το βιογραφικό σημείωμά τους, τύπου Europass, που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

1. Πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία πτυχίου

2. Πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ /ή βεβαίωση καταχώρισης στον κατάλογο διοριστέων/διορισίμων του αντίστοιχου κλάδου σπουδών από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

3. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων/ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άρρενες)

4. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία)

5. Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 96999367

Email Address: refractured98@gmail.com