AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αλεξάνδρου & Παναγιωτόπουλος Λτδ: Θέσεις Εργασίας

Αλεξάνδρου & Παναγιωτόπουλος Λτδ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΘΗΚΗ

Η Εταιρία Αλεξάνδρου & Παναγιωτόπουλος Λτδ με έδρα τους Αγίους Τριμιθιάς ,Λευκωσίας ζητά να προσλάβει άτομο για την πιο πάνω θέση.

• Γνώσεις λογιστικής.
• Γνώσεις χρήσης λογιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ.
• Πολύ καλή γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
• Διαχείριση αποθήκης- αποθέματα, παραλαβές, παραγγελίες.
• Προηγούμενη πείρα πέραν των 10 ετών σε παρόμοια θέση απαραίτητη.

2.  ΑΠΟΘΗΚΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Η Εταιρία Αλεξάνδρου & Παναγιωτόπουλος Λτδ με έδρα τους Αγίους Τριμιθιάς, Λευκωσίας ζητά να προσλάβει άτομο για τη διανομή και την παράδοση των προϊόντων της εταιρείας στις κτηνοτροφικές και άλλες μονάδες Παγκύπρια.

Πληροφορίες : 99430853 ,

Email: info@alexpana.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”