AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθαρίστρια απογεύματα

The G C School of Careers: Ζητείται Καθαρίστρια – Λευκωσία

Το σχολείο ζητά να προσλάβει καθαρίστρια για τις απογευματινές ώρες:

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εργατικότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και συνέπεια στον χώρο εργασίας
  • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας

Καθήκοντα:

  • Καθαρισμός/απολύμανση στους χώρους του σχολείου

Ωράριο καθημερινά 12.30-19.30 και Σάββατο 08.00-13.00

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συνοδεύσουν την αίτηση τους με τα ακόλουθα έγγραφα:

1.      Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

2.      Συστατική επιστολή από προηγούμενη εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Έλενα Σχίζα στο τηλέφωνο 22464400.

Οι αιτήσεις μπορούν να να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση

eschiza@gcsc.ac.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  το αργότερο μέχρι τις 10/09/2020

Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.