AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αναζητούμε άτομα για το sales department

Αναζητούμε άτομα για το sales department – Λάρνακα

Η εταιρεία μας που εδρεύει στην Λάρνακα και ηγείται στον χώρο των πωλήσεων, ψάχνει άτομα για το τμήμα των πωλήσεων της.

Επιθυμούμε οι θέσεις να καλυφθούν άμεσα γι΄ αυτό και ψάχνουμε άτομα χωρίς άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουν άριστα ελληνικά και σε γραπτό λόγο και σε προφορικό.

Δίνεται η απαραίτητη εκπαίδευση πάνω στις πωλήσεις, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, όλη η καθοδήγηση για την επίτευξη των στόχων καθώς και πρόγραμμα bonus.

Email αποστολής βιογραφικών (παρακαλούμε να είναι ανανεωμένα και με σωστά στοιχεία): cvsmanager.office@gmail.com

Αφού συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν όλα τα βιογραφικά, οι Hr administrators θα καλέσουν αυτά με θετική απάντηση ώστε να κανονίσουν μια προσωπική συνέντευξη με την CEO της εταιρείας.

(AD-F-65)