AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Mekel Ltd: Θέση Εργασίας

Mekel Ltd: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Αποθηκάριος / Τεχνικός Γενικών Καθηκόντων

Προσόντα

  • Γνώσεις  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
  • Γενικές Γνώσεις Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας

Καθήκοντα

  • Ετοιμασία λίστας  με τον εξοπλισμού / υλικών τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση εργασίας εργασιών της εταιρείας
  • Αγορά και προμήθεια υλικών
  • Παραλαβή/Διαχείριση και αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού
  • Ακολουθεί τις διαδικασίες της εταιρείας
  • Τήρηση προγράμματος εταιρείας και ετοιμασία εκθέσεων που απαιτούνται

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@mekel.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25736111

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA