AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέσεις Εργασίας

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  Νοσηλευτές/τριες

 Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

2.  Ιατρούς για εφημερίες

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής.
  • Εγγεγραμένος/η στο Μητρώο.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Επαγγελματική συμπεριφορά και αξιοπιστία.
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Προσφέρουμε ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές ανέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@hippocrateon.com

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA