AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Θέση Εργασίας

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, προκηρύσσει μια (1) θέση Αποθηκάριου στο Τμήμα Προμηθειών.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:

  • Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής ή Λυκείου. Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Ικανότητα χρήσης περονοφόρου (Forklift). Κατοχή πιστοποιητικού εκπαίδευσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
  • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και διεκπεραίωσης καθηκόντων εντός χρονοδιαγραμμάτων
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης και ευταξίας

Παρακαλούμε όπως, οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@vassiliko.com αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης 494/2020 – anergosjobs.com , μέχρι τις 07 Σεπτεμβρίου, 2020.