AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Γερίου: Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Γερίου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 3 κενών θέσεων στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Γερίου, για τη Σχολική Χρονιά 2020-21 ως εξής:

α) 2 (δύο) κενές θέσεις Σχολικού Συνοδού.
β) 1 (μία) κενή θέση για Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό (ώρες απασχόλησης 36 ώρες την εβδομάδα από τις οποίες 3 ώρες την εβδομάδα θα εξυπηρετείται το Β΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερίου).

Και για τις 2 αιτήσεις απαιτείται να επισυναφθεί τουλάχιστον το απολυτήριο Λυκείου.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι και στο τηλέφωνο : 22467332.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως από τον κάθε ενδιαφερόμενο και να είναι ξεχωριστές για κάθε θέση (1 αίτηση για τις Θέσεις του Σχολικού Συνοδού και 1 αίτηση για τη θέση του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού).

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 στις 11:00 πμ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA