AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Πισσουρίου: Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Πισσουρίου: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Η Σχολική Εφορεία Πισσουρίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πισσουρίου:

  • Πρόσληψη 2 Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πισσουρίου (1 για το Δημοτικό και 1 για το Νηπιαγωγείο)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Πισσουρίου από τη(ν) Πέμπτη 13/08/20 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν τους όρους και συνθήκες εργοδότησης καθώς και το καθεστώς εργόδοτησης από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου κατά τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου (τηλ. Επικ. 25222292,25221388).

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία, το αργότερο μέχρι τη(ν) Τρίτη 25/08/20 και ώρα 12:00π.μ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα προσόντα που εμπεριέχονται στους όρους συνθήκες εργοδότησης.

Σχολική Εφορεία Πισσουρίου