AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

Landascolour Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η εταιρεία Landascolour Ltd, βραβευμένη ως η καλύτερη μικρομεσαία επιχείρηση της χρονιάς 2017 στα βραβεία InΒusiness, ζητά να προσλάβει για πλήρης πενθήμερη απασχόληση:

Λειτουργό Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης:

 • Υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου.
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες για λογιστικά θέματα και συμφωνίες όπως επίσης και με τραπεζιτικά ιδρύματα.
 • Συμφιλιώσεις λογαριασμών πελατών, προμηθευτών και τραπεζών.
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο σύστημα όπως τιμολόγια εξόδων, ετοιμασία πληρωμής ηλεκτρισμού, υδατοπρομήθειας και οποιοδήποτε δημοτικών φόρων.
 • Βοήθεια στην ετοιμασία του μισθολογίου.
 • Βοήθεια στην ετοιμασία ΦΠΑ, φόρων και κοινωνικών ασφαλίσεων.
 • Αρχειοθέτηση τιμολογίων, καταστάσεων λογαριασμού και γενικά τήρηση της αρχειοθέτησης βάση των υφιστάμενων διαδικασιών του Λογιστηρίου.
 • Συνεργασία με το τμήμα Προσφορών και τιμολόγησης.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης ή πιστοποιητικό LCCI Higher Accounting.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε λογιστήριο/ελεγκτικό γραφείο.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ – Microsoft Office (Word, Excel).
 • Γνώση λογιστικού συστήματος Sage θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εργατικότητα, πνεύμα ομαδικότητας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, αναλυτική σκέψη.

Απολαβές και Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 28/8/20 στο email: marketing@landascolour.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Η εταιρεία θα ενημερώνει τηλεφωνικά μόνο τους υποψηφίους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.