Ζητείται γραμματέας με γνώσεις νοσηλευτικής για τηλεφωνικό κέντρο σε ιατρείο.
Απαραίτητα προσόντα δακτυλογράφηση και γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 96570052

Email Address: sonografer2008@yahoo.gr  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”