AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Χημείο Γιαννουκά: Θέσεις Εργασίας

Χημείο Γιαννουκά: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  Στέλεχος τμήματος επιχειρησιακής λειτουργίας –

 Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά συνεργάτη για θέση που αφορά σε:

Στέλεχος τμήματος επιχειρησιακής λειτουργίας

(θέση Full Time – Κωδ.OR202008.01)

Κύρια Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη και διαχείριση δικτύου παραρτημάτων
 • Δημιουργία & παρακολούθηση προγράμματος εργασίας και βαρδιών
 • Εκπαίδευση και αξιολόγηση νέων εργαζομένων
 • Logistics. Οργάνωση αποθήκης και παρακολούθηση Stock.
 • Οργάνωση προμηθειών. Υποβολή, διαχείριση & παρακολούθηση παραγγελιών
 • Σύνταξη στατιστικών και οικονομετρικών αναφορών
 • Διαχείριση καθημερινών προβλημάτων οργανωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής θετικής κατεύθυνσης
 • Δυνατότητα εργασίας και παραγωγής αποτελεσμάτων με ελάχιστη επίβλεψη
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείο.
 • Ευχέρεια επικοινωνίας με διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου αφορά

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος MBΑ, Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή στον ευρύτερο χώρο της υγείας, επιχειρησιακής έρευνας ή συναφή πεδία
 • Τυχόν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση SAP ή και στατιστικών εφαρμογών
 • Βασικές γνώσης Λογιστικής

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση προσόντων και εμπειρίας
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και διοικητικής ανέλιξης μέσα σε στον όμιλο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Info@yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ.OR202008.01  –  ANERGOSJOBS.COM).

 Αποστολή βιογραφικών έως 31/08/2020

_____________________________________________________________

2.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) με πολυετή παρουσία

στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά

για τη ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΕΩΝ και ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, συνεργάτες ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Καθήκοντα:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
 • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
 • Διαχείριση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
 • Υποστήριξη εργασιών αιμοληπτικών κέντρων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας,
 • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής ορολογίας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
 • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα, απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας κα κάλυψης απαιτήσεων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. FDESK202008.01 –  ANERGOSJOBS.COM).

 Αποστολή βιογραφικών έως 31/08/2020

___________________________________________________________

3.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά

για τη ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΕΩΝ και ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, συνεργάτες ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Καθήκοντα:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
 • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
 • Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
 • Λήψη και διαχείριση βιολογικών δειγμάτων
 • Καταχώρηση και αποστολή γνωματεύσεων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, νοσηλευτικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας
 • Πολύ καλή γνώση λήψης αίματος
 • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής ορολογίας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
 • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Δίπλωμα / πιστοποιητικό φλεβοκέντρισης (phlebotomist)
 • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά και βρέφη
 • Πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα, απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας κα κάλυψης απαιτήσεων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. AIMOLE2020.03 –  ANERGOSJOBS.COM).

 Αποστολή βιογραφικών έως 31/08/2020

—————————————————————————————

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα  και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.  Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA