AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Διοίκησης και Λογιστηρίου

Cypronetwork: Ζητείται Λειτουργός Διοίκησης και Λογιστηρίου – Λεμεσός

Ο όμιλος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών CYPRONETWORK ζητεί την κάλυψη της ακόλουθης θέσης στα γραφεία του Ομίλου στη Λεμεσό:

Λειτουργός Διοίκησης και Λογιστηρίου

Προσόντα:

  • Κάτοχος Διπλώματος Γραμματειακών Σπουδών ή Λογιστικής.
  • Εργασιακή πείρα σε λογιστήριο ή και ως Διοικητικός Λειτουργός.
  • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης, διοίκησης και επικοινωνίας
  • Άριστη γνώση Η/Υ, Excel, λογιστικών λογισμικών και Αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα:

  • Ανάληψη επιμέρους εργασιών, προτάσεων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων, μελετών και άλλων διοικητικών εργασιών και θεμάτων.
  • Βοηθός λογιστηρίου και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και οι ενδιαφερόμενοι / ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 25/08/2020 στο e-mail: cm@cypronetwork.com